drvo
i
metal

Podaci o proizvodu AKRILIN

AKRILIN je disperzijska izravnavajuća masa, izrađena na osnovi akrilnih veziva, mikroniziranih punila i specijalnih dodataka; upotrebljava se za popravak površinskih grešaka i oštećenja na proizvodima od masivnog drveta i drugih sličnih površina prije završne površinske obrade – finim brušenjem, nanošenjem lazurnih i drugih premaza te lakiranja. Proizvodi se u 4 nijanse.Bijela(10),smreka(20),bukva(30),hrast(40).Novija generacija akrilina omogucava i dodatno toniranje u zeljenu nijansu.