fasadni
materijali

Podaci o proizvodu JUKOL primer

JUKOL primer je specijalni dubinski osnovni premaz koji se upotrebljava za impregnaciju jako upijajućih građevinskih podloga, pre bojenja disperzionim bojama, pre ravnanja masama za izravnavanje i pre ugradnje tankoslojnih dekorativnih maltera.