disperzije

Podaci o proizvodu Jupol Thermo

JUPOL THERMO je izolativna boja posebno namijenjena prostorima bez toplotne izolacije i sjevernim stranama zidova.Karakterise ga mat izgled filma boje.Preporucuje se uz prethodnu upotrebu Jubolin Thermo gleta.


Alat: cetka,valjak,kompresor


Razređivanje: do 5%


Pokrivna moć: 5 m2 / 1l


Pakovanje: 5l


Period susenja: do 3h na dodir,u potpunosti 4-6


Otpornost: na suho brisanje.


Baze: bijela (1001)