fasadni
materijali

Podaci o proizvodu NANOXILCOLOR

NANOXILCOLOR je mikroarmirana fasadna boja sa efektom samocišcenja napravljena na bazi vodene disperzije silikonskih veziva;
Odlicna za dekorativnu zaštitu svih vrsta cvrstih reljefno obradenih odnosnogrubih i zagladenih odnosno fino hrapavih fasadnih površina


Alat:cetka,valjak


Susenje:6 h na dodir,24 h u potpunosti


Pokrivnost:16l/33m2 u 2 premaza


Pakovanja 16l