fasadni
materijali

Podaci o proizvodu UNIGRUND

UNIGRUND je univerzalni osnovni premaz, koji se upotrebljava pre nanošenja svih polimernih dekorativnih tankoslojnih maltera (akrilni, silikonski, silikatni).
Izrađen je na osnovi vodene disperzije akrilnih veziva, posebnih dodataka i kvarcnog peska.