disperzije

Podaci o proizvodu Jupol Trend

JUPOL TREND je pripremljena tonirana boja spremna za upotrebu, visokopokrivna ,odlicno paropropusna,pripada 1 razredu perivnosti.


Alat: cetka,valjak,kompresor


Razređivanje: spremna za upotrebu


Pokrivna moć: 8m2/1l


Pakovanje: 2,5l


Period susenja: 3-4 na dodir,6h u potpunosti.


Otpornost na brisanje: otporna na mokro brisanje.