fasadni
materijali

Podaci o proizvodu REVITALCOLOR

REVITALCOLOR silicone je ekološkamikroarmirana fasadna boja na bazi silikonskih veziva i specijalnih
dodataka koji usporavaju razvoj plesni i algi. Boja je pogodna za bojenje cvrstih,grubljih omalterisanih fasadnih površina i za bojenje fasadnih površina na kojima su vidljive mikro pukotine.


Alat :cetka, valjak, kompresor


Pokrivnost :do 85m2 /16l


Pakovanja:5l,16l


Period susenja:6h dodir,24h u potpunosti.