fasadni
materijali

Podaci o proizvodu SILICATE primer

SILICATE primer je osnovni premaz koji se upotrebljava pre bojenja silikatnim bojama, pre nanošenja silikatnih maltera, kao i za razređivanje silikatnih boja i maltera.