dekorativne
tehnike

Podaci o proizvodu ORI & ARGENTI

ORI & ARGENTI – je dekorativna tehnika za enterijer iz porodice ATF italijanskog proizvodjača Candis. Proizvod je ekološki, vodoperiv, na vodenoj bazi, bez mirisa. ORI&ARGENTI ističe bogatstvo i luksuz Vašeg prostora, u jednoj ili više nijansi sa zlatinim ili srebrnim odsjajem.

Set ORI & ARGENTI sastoji se iz:

  • Podloge Casaviva (disperzija) u belom tonu
  • Ori & Argenti (Opaco) baze od 2.5 l
  • Tonera ATF Paste luminiscente u 6 različitih nijansi (Acquamarina, Ametista, Topazio, Zaffiro, Argenti, Ori)

Postoji više različitih kombinacija nanošenje ovog materijala:

Opcija 1 – u jednom tonu,

Priprema materijala za opciju 1: u Ori & Argenti bazu od 2.5 l dodati izabrani toner u odgovarajućoj količini (po katalogu) i dobro promešati mešačem do ujednačenja tona. Tako utonirana i izmešana dekoracija je spremna za nanošenje.

Način nanošenja za opciju 1: na izgletovane zidove potrebno je naneti akrilnu disperziju Casaviva u belom tonu u dva namaza. Kada se disperzija dobro osuši, zid je spreman za nanošenje dekorativnog materijala. Za nanošenje ovog materijala koristi se isključivo plastična hobla. Na hoblu staviti materijal i nanositi ga na više različitih mesta na zidu uz ostavljanje malih razmaka između. Nakon pređenih 1-3 m2 na ovaj način, potrebno je hoblom blago prelaziti preko mesta na kojima je nanet materijal i sve spojiti u jednu celinu.

Opcija 2 – u dva ili više tonova

Priprema materijala za opciju 2: u Ori & Argenti baze od 2.5 l dodati izabrane tonere u odgovarajućoj količini (po katalogu) i dobro promešati mešačem do ujednačenja tona. Tako utonirane i izmešane dekoracije je spremna za nanošenje.

Način nanošenja za opciju 2: na izgletovane zidove potrebno je naneti akrilnu disperziju Casaviva u belom tonu u dva namaza. Kada se disperzija dobro osuši, zid je spreman za nanošenje dekorativnog materijala. Za nanošenje ovog materijala koristi se isključivo plastična hobla. Na hoblu staviti materijal iz različito istoniranih Ori & Argenti baza u istim količinama i nanositi ga na više različitih mesta na zidu uz ostavljanje malih razmaka između. Nakon pređenih 1-3 m2 na ovaj način, potrebno je hoblom blago prelaziti preko mesta na kojima je nanet materijal i sve spojiti u jednu celinu.

Opcija 3 – sa dodatkom Paste luminiscente tonera

Priprema materijala za opciju 3: u Ori & Argenti bazu od 2.5 l dodati izabrani toner u odgovarajućoj količini (po katalogu) i dobro promešati mešačem do ujednačenja tona. Tako utonirana i izmešana dekoracija je spremna za nanošenje.

Način nanošenja za opciju 3: na izgletovane zidove potrebno je naneti akrilnu disperziju Casaviva u belom tonu u dva namaza. Kada se disperzija dobro osuši, zid je spreman za nanošenje dekorativnog materijala. Za nanošenje ovog materijala koristi se isključivo plastična hobla. Na hoblu staviti istoniranu bazu i pored tog materijala dodati Paste luminiscente u količini tri puta manjoj u odnosu na istoniranu bazu. Materijal koji je na ovaj način raspoređen na hobli nanositi na više različitih mesta na zidu uz ostavljanje malih razmaka između. Nakon pređenih 1-3 m2 na ovaj način, potrebno je hoblom blago prelaziti preko mesta na kojima je nanet materijal i sve spojiti u jednu celinu.


Alat: plastična špatola


Razređivanje: spremno za upotrebu


Pokrivna moć: 12-20 m2/2.5 l


Pakovanje: 2.5 l